بارفروشی طهمورثی

فروش میوه در تناژ بالا

ما در اینجا روزی 30 هزار کیلو میوه می فروشیم!

بافروشی طهمورثی با کار و علاقه 32 ساله به اینجا رسیده است. در این مرحله که شما به ما اعتماد کرده اید، ما پاسخ اعتماد شما را با تمام قوا می دهیم.

بارفروشی طهمورثی از قدیمی ترین مراکز فروش میوه در میان میادین ایران است.

سود خود را بدون هیچ نگرانی ای افزایش دهید!

یکی از نگرانی های باغداران و زمینداران فروش میوه ها با قیمت متناسب با بازار است که این مهم از طریق بارفروشی طهمورثی تحقق می یابد.

همین الان می تونی زنگ بزنی!