• لوگو بارفروشی طهمورثی

ما روزانه تا 20 هزار کیلو میوه

می فروشــیم!

بافروشی طهمورثی با تلاش 32 ساله به اینجا رسیده است. در این مرحله که شما به ما اعتماد کرده اید، ما پاسخ اعتماد شما را با تمام قوا می دهیم.

پیام به واتساپ

صفحه اینستاگرام

صفحه آپارات

بارفروشی طهمورثی از قدیمی ترین مراکز فروش میوه در میان میادین ایران است.

همین الان می تونی زنگ بزنی!

سود خود را بدون هیچ نگرانی ای افزایش دهید!

یکی از نگرانی های باغداران و زمینداران فروش میوه ها با قیمت متناسب با بازار است که این مهم از طریق بارفروشی طهمورثی تحقق می یابد.

جدیدترین مطالب