صفحه 1 از 4

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مشخصات

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مثلا : 1360

نام شرکت

محل کار

گزینه های ستاره دار الزامی است.

اولویت با افرادیست که محدودیت در روز کاری نداشته باشند.

اولویت با افرادیست که محدودیت در ساعات کاری نداشته باشند.

درصورتی که توانایی نرم افزاری خاصی دارید درج فرمایید

درج عکس پرسنلی الزامی است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند از فعالیت ربات ها جلوگیری کنیم.