کرج

[email protected]
9129410050

کرج – جاده محمدشهر

میدان میوه و تره بار بزرگ کرج

حجره 25